Om Föreningen

Om Föreningen Lästringebygden

Föreningen Lästringebygden är en ideell hembygdsförening som verkar för en levande bygd med levande historia.


Föreningen Lästringebygden grundades den 9 april 2005.

Föreningen tog över Folkets hus "Lådan" efter att dess tidigare ägare Byggnadsföreningen Folkets Hus i Lästringe överlät Folkets Hus genom gåvobrev till hembygdsföreningen i samband med att byggnadsföreningen upplöstes genom likvidation den 21 januari 2006.


Föreningen anordnar:


- Midsommarfirande

- Valborgs firande

- Visaftnar med olika musikanter

- Yoga

- Bio kvällar

- Kräftskivor

- Loppmarknad

- Soppluncher

- M.M.


Föreningen har idag 61 medlemmar.Lästringe Folkets Hus - Historia


Själva huset byggdes ursprungligen som utspisnings- och övernattningslokal för rallarna som byggde järnvägen mellan Järna och Nyköping år 1910. Då rallarna önskade helgnöje byggde de en åttakantig dansbana med tak för att locka traktens danssugna damer på lördagar. De flesta liknande anläggningar på andra orter har fått förfalla eller har rivits, men Föreningen Lästringebygden håller fortfarande liv i den så kallade "Lådan".